Wat is het CKG

Wie zijn wij?

Vlaanderen kent 21 erkende CKG's in Vlaanderen met heel wat afdelingen. De CKG's bieden pedagogische begeleiding aan gezinnen die aanvoelen dat de algemene adviezen die ze vinden niet volstaan om een probleem in de opvoeding op te lossen, maar waar de problemen ook nog niet van die aard zijn dat ze niet op korte tijd kunnen opgelost of verbeterd worden.

Ons CKG biedt zorg, opvang en begeleiding aan kinderen tussen 0 en 12 jaar en hun ouders. Begeleiding kan ambulant, mobiel of residentieel. Het CKG wil gezinnen ondersteunen op alle mogelijke manieren. Dit kan door het bieden van tijdelijke zorg voor de kinderen en/of in de ondersteuning en begeleiding van het gezin, dat niet kan kaderen in de gewone kinderdagopvang of in de gewone voor- en naschoolse opvang.

Aanbod

Het CKG richt zich tot gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar. De hulpvraag komt naar aanleiding van een acute of occasionele probleemsituatie. Hierdoor kunnen de gezinsfuncties naar het kind toe tijdelijk niet meer optimaal gegarandeerd worden.

De probleemsituatie kan te wijten zijn aan het tijdelijk disfunctioneren van het gezin op één of meer domeinen van het psychosociaal en/of socio-economisch disfunctioneren, zoals bijvoorbeeld pedagogische problemen, relatie moeilijkheden en huisvestigingsproblemen.

We achten het van essentieel belang dat er voldoende perspectief is op verandering, waardoor een tijdelijk hulpaanbod voldoende blijkt. Daarnaast vragen we van de ouders een voldoende gemotiveerde houding om hun problemen op relatief korte termijn op te lossen én actief mee te werken.
Om het gezin efficiënt te kunnen ondersteunen beschikt het CKG over drie hulpverleningsvormen:
* Crisisopvang is mogelijk op ieder moment van de dag of nacht, alle dagen van het jaar. Deze hulpverleningsvorm leunt sterk aan bij de residentiële opvang.