Stop 4-7

Moeilijk gedrag?

"Als onze Wesley (vijf jaar) zijn zin niet krijgt, dan begint hij te roepen en te tieren en gooit met van alles. lk geef dan soms toe om van dat lawaai af te zijn of ik maak mij zo kwaad dat ik hem iets zou doen." papa van Wesley.
"Meyrem (zes jaar) speelt op school niet goed samen met andere kinderen, ze maakt veel ruzie en vecht regelmatig. Ze zit ook niet stil. Ze verstoort het hele klasgebeuren. Wat moet dat geven als ze naar het eerste leerjaar gaat?" - Juf van Meyrem

"Van de tweeling (vier jaar) raak ik soms over mijn toeren, zeker nu mijn man mij verlaten heeft. Sindsdien sta ik voor alles alleen en dan kan ik die drukte niet meer aan. Ze luisteren nauwelijks en maken alsmaar ruzie. Er is hier soms zoveel lawaai dat de buren op de muur kloppen. - mama van Victor en Sofie "

Herken je dit als ouder of leerkracht? Of maak je je zorgen over het moeilijke gedrag van je kind of leerkling? Dan kun je voor het aanpakken van dit gedrag bij STOP 4-7 terecht.

Wat doen we en voor wie?

Het kind kan leren om zich leuker te gedragen. Om het gedrag van het kind echt te verbeteren, is het nodig dat ook de ouder(s) en de leerkracht meewerken. De kinderen komen samen in een kleine groep met maximum tien kinderen en dit 10 keer een volledige schooldag. Door met andere kinderen samen te werken en te spelen, leren ze zich aangenamer te gedragen. We streven ernaar dat ze beter opschieten met leeftijdgenootjes en dat ze zich na de bijeenkomsten thuis en op school beter gedragen.

De ouders komen vijf namiddagen samen om verschillende opvoedingsthema's te bespreken. In groep praten we over wat soms moeilijker loopt bij het opvoeden van je kind. De ouders en begeleiders wisselen ideeën en tips met elkaar uit. Elke ouder komt eens meewerken en oefenen in de kindergroep.

De leerkrachten van de kinderen uit de groep werken vier voormiddagen rond het thema opvoeding in de klas. De leerkrachten en de begeleiders geven elkaar tips hoe ze kunnen omgaan met vervelend gedrag op school. Ze leren een kind aan te sporen om zich leuker te gedragen en kunnen dit dan inoefenen in de klas.

Ook op maat?

Om te weten wat het kind leert in de kindergroep geven we een heen- en weerschriftje mee. De ouders ontvangen na elke bijeenkomst enkele tips. Die worden met elke ouder apart thuis nog eens besproken tijdens huisbezoeken. Na de vijf bijeenkomsten krijgen ze een praktisch 'help-je-zelfboekje'.

De schoolbegeleider van het Stop 4-7-team neemt contact op met de leerkracht. De leerkrachten ontvangen tijdens de groepsbijeenkomsten tips voor in de klas. Om de leerkracht te ondersteunen in deze aanpak in de klas toe te passen, bezoekt de schoolbegeleider nog een aantal keer de klas.

Praktische informatie

De bijeenkomsten vinden plaats in de polyvalente ruimte van CKG Molenberg, Gansbeekstraat 51, 3740 Bilzen (parking te Vlinderhof!).
De groepsbijeenkomst start in het najaar en februari.

Meer informatie nodig?

Stop 4-7 Z-L
Stop 4-7 Zuid-Limburg