Doelgroepen

Het CKG richt zich tot gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar. De hulpvraag komt naar aanleiding van een acute of occasionele probleemsituatie. Hierdoor kunnen de gezinsfuncties naar het kind toe tijdelijk niet meer optimaal gegarandeerd worden.
De probleemsituatie kan te wijten zijn aan het tijdelijk disfunctioneren van het gezin op één of meer domeinen van het psychosociaal en/of socio-economisch disfunctioneren:
We achten het van essentieel belang dat er voldoende perspectief is op verandering, waardoor een tijdelijk hulpaanbod voldoende blijkt. Daarnaast vragen we van de ouders een voldoende gemotiveerde houding om hun problemen op relatief korte termijn op te lossen én actief mee te werken.