POSITIEF OPVOEDEN

De meeste ouders vinden opvoeden leuk en halen er veel voldoening uit, maar af en toe stelt het gedrag van kinderen het geduld van ouders danig op de proef.

Vanuit de ervaring in de STOP 4-7 werking en de opleiding Triple P gaan we met een kleine groep ouders aan de slag rond Positief Opvoeden.

Via eenvoudige stappenplannen, het delen van ervaringen en kleine veranderingen in de praktijk proberen we meer verbinding te creëren tussen ouders en kind.

Je leert door wat je zegt, denkt, voelt en doet:


Een stabiele, ondersteunende en warme omgeving te creëren voor je kinderen

Gewenst gedrag te stimuleren

Ongewenst gedrag op een positieve, consequente en besliste manier aan te pakken

Vooraf te plannen en zo mogelijk moeilijke situaties de baas te kunnen

Voor jezelf te zorgen als ouder
De ervaring heeft ons geleerd dat Positief Opvoeden daadwerkelijk helpt bij het aanpakken van moeilijk gedrag. Het programma is gericht op het ontwikkelen van positieve relaties, vaardigheden en gedrag. We proberen zo problemen voor te zijn en kinderen alle kansen te geven om optimaal te ontwikkelen.
Het groepsprogramma richt zich op ouders van kinderen tussen 2 en 12 jaar. Je leert er:

Positieve en doeltreffende opvoedingsstrategieën

Hoe je de ontwikkeling van je kind kan bevorderen

Hoe je ongewenst gedrag van je kind kan aanpakken

Op welke manier je je kan voorbereiden om bijna
iedere moeilijke situatie aan te pakken
De groepen zijn relatief klein (Maximum 8 personen). Je voelt je onmiddellijk thuis in een groep van ouders die allemaal hetzelfde willen: het beste voor hun kind(eren) en een plezierig en aangenaam gezinsleven!

De groepscursus wordt gegeven door een medewerker en bestaat uit 4 sessies van telkens 2 uur (eenmaal per week), gevolgd door drie telefoongesprekken van 15-30 minuten (eenmaal per week) waarin je individuele vooruitgang wordt opgevolgd. Nadien volgt nog een afsluitende groepssessie.

Meer informatie nodig?

Positief Opvoeden