Residentiële opvang

Bij de intake wordt samen met de ouders bepaald welke werkvorm het minst ingrijpend maar het meest aangewezen is. Hierbij wordt rekening gehouden met de draaglast van de situatie en de draagkracht van het gezin.

Er kan naadloos worden overgegaan van de ene werkvorm naar een andere bij het acuut worden van een situatie of bij de afbouw van de hulpverlening.

Bij residentiële opvang worden de kinderen dag en nacht opgenomen in het centrum. Het centrum neemt tijdelijk sommige opvoedingstaken van het gezin over. De residentiële opvang biedt het gezin de mogelijkheid om tot rust te komen en zo ongezonde interacties en rolpatronen te doorbreken.

Het gezinsgericht werken blijft belangrijk. Er wordt gestreefd om de kinderen een beperkte tijd thuis te laten doorbrengen en bezoeken van ouders worden aangemoedigd.

Residentiële begeleiding wordt aangeboden in de volgende afdelingen

Molenberg - Hoofdzetel
Molenberg - Hoofdzetel
Afdeling Maasland
Afdeling Maasland
Afdeling Molenhof
Afdeling Molenhof