Ambulante begeleiding

Bij de intake wordt samen met de ouders bepaald welke werkvorm het minst ingrijpend maar het meest aangewezen is. Hierbij wordt rekening gehouden met de draaglast van de situatie en de draagkracht van het gezin.

Er kan naadloos worden overgegaan van de ene werkvorm naar een andere bij het acuut worden van een situatie of bij de afbouw van de hulpverlening.

Ambulante begeleiding is opvang gedurende enkele uren van de dag of nacht met als doel de ouders te ondersteunen zonder het totale gezinsfunctioneren over te nemen en toch de draaglast te verminderen.
Er gaat aandacht naar het verstevigen van de draagkracht van het gezin enerzijds en anderzijds ook naar de eigenheid van het kind en zijn mogelijkheden om binnen een gezin goed te functioneren en tot ontplooiing te komen.

Door de dagelijkse contacten tussen ouders en begeleidend personeel is er een nauwe samenwerking mogelijk. De klemtoon ligt op het uitwisselen van opvoedingservaringen.

Ambulante begeleiding wordt aangeboden in de volgende afdelingen

Molenberg - Hoofdzetel
Molenberg - Hoofdzetel
Afdeling Maasland
Afdeling Maasland
Afdeling Molenhof
Afdeling Molenhof
het Spoor
Het Spoor