Aanbod

Thuisbegeleiding

  • Vroegtijdige training en/of begeleiding van ouders en kinderen (0 tot 12 jaar) bij de opvoedingsinteractie, met aandacht voor het integrale opvoedingsgebeuren. Deze begeleiding kan aangevraagd worden door de ouders zelf of via betrokken hulpverleners om de ouders thuis te ondersteunen bij hun vragen rond opvoeding en verzorging. Een gezinsbegeleid(st)er komt éénmaal per week aan huis om gedurende een uur ondersteuning te bieden tijdens die momenten van de dag, die aanleiding geven tot de hulpvraag.
  • De Ambermodule: intensieve, pre- en/of postnatale, kortdurende begeleiding aan huis. Bij deze hoog intensieve begeleiding wordt gewerkt rond hechting, sociaal netwerk en het verhogen van opvoedingsvaardigheden. Participatie van ouders is uiterst belangrijk. De begeleidster gaat driemaal per week aan huis gedurende 2 tot 3 uren. Deze begeleiding kan maximaal 6 maanden duren en start ten vroegste één maand voor de geboorte tot vijf maanden erna.

Trainingen

  • Ambulante opvang van kinderen (0 tot 12 jaar), eventueel gekoppeld aan een integrale gezinsbegeleiding. Omwille van bijzondere familiale omstandigheden kan gezinsondersteuning nodig zijn alleen gedurende de dag ofwel alleen gedurende de nacht. Deze hulpverleningsvorm is bedoeld om de draagkracht van gezinnen gedurende enkele uren per dag te ondersteunen en het kind zoveel mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving te laten.
  • Positief Opvoeden: training voor ouders.
  • STOP 4-7: training voor ouders en voor hun kinderen.
  • Het Spoor: training voor ouders met hun kinderen tot 6 jaar.

Dag- en nachtopvang

Mogelijke opnameredenen: hospitalisatie van de ouder(s), uitzonderlijke werkomstandigheden, opvoedingsmoeilijkheden, familiale problemen, huisvestingsproblemen, ...
  • Kortstondige residentiële (nood)opvang voor kinderen (0 tot 12 jaar) naar aanleiding van occasionele leefomstandigheden, op vrijwillige basis en aangestuurd door de ouders.
  • Residentiële opvang voor kinderen (0 tot 12 jaar), gekoppeld aan een integrale gezinsbegeleiding.
  • Acute residentiële crisisopvang voor kinderen (0 tot 12 jaar) in familiale probleemsituaties, aangestuurd door het crisisteam Integrale Jeugdhulpverlening, door de jeugdrechtbank of door de toegangspoort IJH (ITP).