Algemene informatie

De begeleiding kan op verschillende manieren gebeuren. We bespreken de vragen en behoeften met de ouders. Samen beslissen we welke hulpverleningsvorm het best past bij de situatie en het minst ingrijpend is voor het kind.
Bij de mobiele begeleiding gaat een begeleider aan huis om samen met het gezin uit te zoeken hoe de opvoedingssituatie weer hanteerbaar kan worden. De begeleider bevraagt hoe de problemen ervaren worden en maakt een sterkte-zwakteanalyse op van het gezin. Vervolgens gaat hij/zij met de ouder(s) na hoe het komt dat de dingen niet lopen zoals ze zouden willen.

Tijdens het hulpverleningsproces wordt de ouder begeleid in het zoeken naar, en het ontwikkelen van, andere opvoedingsvaardigheden waardoor de ouder de verzorging en/of de opvoeding als minder problematisch ervaart en waardoor haar/zijn kind een optimale ontwikkeling kent.

Indien aangewezen, kan het kind voor een korte tijd overdag in het CKG verblijven. Dit noemt men de ambulante begeleiding. De begeleiding aan het kind en/of de ouders gebeurt dan intensief vanuit de leefgroep in samenwerking met de pedagoge en de sociale dienst.

Wanneer de situatie van die aard is dat het kind voor korte tijd niet thuis kan blijven, kan hij of zij terecht in één van de drie leefgroepen van het CKG in combinatie met een begeleiding van zowel het kind als van het gezin. Deze residentiële opvang heeft plaats in een huiselijke sfeer. Tijdens dit verblijf kunnen de medewerkers in de leefgroep intensief met het kind bezig zijn en zoeken we samen met de pedagoge en/of de maatschappelijk werker hoe de moeilijkheden aangepakt kunnen worden.