Modulair aanbod

Het hulpverleningsaanbod spreidt zich over drie werkvormen:
De kernopdracht voor de CKG’s ligt voornamelijk in het preventief gezinsondersteunend aanbod vanuit de mobiele en ambulante werking, uitgebreid met crisisopvang en kort verblijf.
Het CKG Molenberg kiest ervoor om naast het preventief aanbod ook te voorzien in langdurig verblijf en begeleiding voor jonge kinderen uit moeilijke situaties.