Kwaliteitshandboek

1. INLEIDING
 
 
 
 
1.1. Inleiding
1.2. Voorstelling van het CKG
1.3. Situering van het CKG in een groter organisatorisch geheel of netwerk
1.4. Verlenen van machtiging aan de overheid tot verificatie en evaluatie
 
 
2. KWALITEITSBELEID
 
 
 
 
2.1. De sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen
2.2. Het decreet rechtspositie van de minderjarige
2.3. Missie, visie, maatschappelijke waarden
 
2.3.1. Missie van het CKG
2.3.2. Visie op de kernprocessen van het CKG
 
2.3.2.1 Het pedagogische interactieproces tussen opvoeder en kind in het CKG in de leefgroep
2.3.2.2 Het pedagogische interactieproces tussen opvoeder en kind in het CKG in de thuisbegeleiding
2.3.2.3 Het agogisch interactieproces tussen begeleider en ouder
2.3.2.4 Het samenwerken met externe personen en instanties in het kader van hulp- en dienstverlening
 
2.3.3. Maatschappelijke waarden
 
2.3.3.1 Ten aanzien van gebruikers
2.3.3.2 Ten aanzien van medewerkers
 
 
3. KWALITEITSSYSTEEM
 
 
 
 
3.1. Verantwoordelijke voor het kwaliteitsbeleid, de uitvoering en het onderhoud van het kwalitietssysteem en handboek
3.2. Middelen beheer
 
 
3.2.1. Inzet van personele middelen
3.2.2. Beheer infrastructuur
 
3.2.2.1 Verzekering
3.2.2.2 Keuken
3.2.2.3 Speeltuigen
3.2.2.4 Leefgroep
 
3.2.3. Financieel beheer
3.2.4. Documentenbeheersing
 
3.2.4.1 Ten aanzien van gebruikers
3.2.4.2 Ten aanzien van medewerkers
 
3.3. Overzicht van de procedures
 
3.3.1. Het informeren van en het maken van afspraken met de gebruikers
3.3.2. Het plannen, evalueren en bijsturen van de individuele hulpverlening
 
3.3.2.1 Ambulant/residentieel
3.3.2.2 Mobiel
3.3.2.3 Crisis
 
3.3.3. Het beslissingsproces mbt het hanteren van de drie werkvormen
3.3.4. Het gebruik maken van bestaande ondersteunende netwerken
3.3.5. Het verlenen van inspraak aan de gebruikers
3.3.6. Het bewarenvan persoonlijke zaken van de gebruikers
3.3.7. Het informeren van de gebruikers over gebeurlijke tekortkomingen
3.3.8. Het afsluiten van de hulpverlening
3.3.9. De aandachtsopvoeder
 
 
 
 
3.4.1. Instroom, doorstroom en uitstroom van personeelsleden
 
3.4.1.1. Functieprofielen
3.4.1.2. Sollicitatiegesprek
3.4.1.3. Functioneringsgesprek
3.4.1.4. Evaluatiegesprek
3.4.1.5. Ontslagprocedure
 
3.4.2. Vto-beleid
 
 
3.5. Meten, analysereen en verbeteren van de hulp-en dienstverlening
 
3.5.1. Evaluatie van de werking
3.5.2. Evaluatie van de gespreks- en observatietechnieken
3.5.3. Klachtenbehandeling
3.5.4. Gebruikerstevredenheid
3.5.5. Medewerkerstevredenheid