Triple P

Triple P staat voor Positive Parenting Program of positief opvoeden. De meeste ouders vinden opvoeden leuk en halen er veel voldoening uit, maar af en toe stelt het gedrag van kinderen het geduld van ouders danig op de proef.

Triple P werd gedurende 25 jaar ontwikkeld en wetenschappelijk onderbouwd door het Parent and Family Support Centre van de Universiteit van Queensland in Australië en internationale samenwerking. Het systeem wordt in heel Australië toegepast en ook steeds meer in de rest van de wereld.

Via eenvoudige stappenplannen en kleine veranderingen in de aanpak leert Triple P je om situaties anders aan te pakken. Kleine veranderingen die een groot verschil kunnen maken voor jou en je gezin. Met Triple P krijg je meer inzicht in hoe je gezin in elkaar zit.

Je leert door wat je zegt, denkt, voelt en doet:


Een stabiele, ondersteunende en warme omgeving te creëren voor je kinderen

Gewenst gedrag te stimuleren

Ongewenst gedrag op een positieve, consequente en besliste manier aan te pakken

Vooraf te plannen en zo mogelijk moeilijke situaties de baas te kunnen

Voor jezelf te zorgen als ouder
De ervaring heeft ons geleerd dat Triple P ouders daadwerkelijk helpt bij het aanpakken van gedragsproblemen bij hun kinderen. Het programma is gericht op het ontwikkelen van positieve relaties, vaardigheden en gedragingen. Op die manier vermijd je problemen en krijgen kinderen alle kansen om optimaal te ontwikkelen.

Groepsgerichte Triple P (level 4)

Het groepsprogramma richt zich op ouders van kinderen tussen 2 en 12 jaar. Je leert er:

Positieve en doeltreffende opvoedingsstrategieën

Hoe je de ontwikkeling van je kind kan bevorderen

Hoe je ongewenst gedrag van je kind kan aanpakken

Op welke manier je je kan voorbereiden om bijna
iedere moeilijke situatie aan te pakken
De Triple P groepen zijn relatief klein (meestal 10-12 personen). Je voelt je onmiddellijk thuis in een groep van ouders die allemaal hetzelfde willen: het beste voor hun kind(eren) en een plezierig en aangenaam gezinsleven!

De groepscursus wordt gegeven door een Triple P medewerker en bestaat uit 4 sessies van telkens 2 uur (eenmaal per week), gevolgd door drie telefoongesprekken van 15-30 minuten (eenmaal per week) waarin je individuele vooruitgang wordt opgevolgd. Nadien volgt nog een afsluitende groepssessie.

Meer informatie nodig?

Stop 4-7 Zuid-Limburg
Stop 4-7 Zuid-Limburg