Stop 4-7
 
Maak kennis met Stop 4-7 in het volgende filmpje.
 

Moeilijk gedrag ?

 
"Als onze Wesley (vijf jaar) zijn zin niet krijgt dan begint hij te roepen en te tieren en gooit met vanalles. lk geef dan soms toe om van dat lawaai af te zijn of ik maak mij zo kwaad dat ik hem iets zou doen."

De juf zegt dat Meryem (zes jaar) op school niet goed kan samenspelen met andere kinderen, ze maakt veel ruzie en vecht regelmatig. Ze kan ook niet stilzitten en krijgt daarom voortdurend op haar kop. "Wat moet dat worden als ze naar het eerste leerjaar moet?"

"Van de tweeling (vier jaar) raak ik soms over mijn toeren, zeker nu mijn man mij verlaten heeft. Sindsdien sta ik voor alles alleen en dan kan ik die drukte niet meer aan. Ze luisteren nauwelijks en maken alsmaar ruzie. Er is hier soms zoveel lawaai dat de buren op de muur kloppen."

Je herkent je als ouder of leerkracht in één van deze situaties. Of je maakt je zorgen over het moeilijke gedrag van je kind of je leerling. Dan kun je voor het aanpakken van dit gedrag bij STOP 4-7 terecht.

Wat doen we en voor wie ?

Het kind kan leren om zich leuker te gedragen. Om het gedrag van het kind echt te verbeteren, is het nodig dat ook de ouder(s) en de leerkracht meewerken. De kinderen komen samen in een kleine groep met maximum tien kinderen en dit 10 keer een volledige schooldag. Door met andere kinderen samen te werken en te spelen, leren ze zich aangenamer te gedragen. We streven ernaar dat ze beter opschieten met leeftijdgenootjes en dat ze zich na de bijeenkomsten thuis en op school beter gedragen.

De ouders komen tien namiddagen samen om verschillende opvoedingsthema's te bespreken. In groep praten we over wat soms moeilijker loopt bij het opvoeden van je kind. De ouders en begeleiders wisselen ideeën en tips met elkaar uit. Elke ouder komt ook twee halve dagen meewerken en oefenen in de kindergroep.

De leerkrachten van de kinderen uit de groep werken drie voormiddagen rond het thema opvoeding in de klas. De leerkrachten en de begeleiders geven elkaar tips hoe ze kunnen omgaan met vervelend gedrag op school. Ze leren een kind aan te sporen om zich leuker te gedragen en kunnen dit dan inoefenen in de klas.

Ook op maat?


Om te weten wat het kind leert in de kindergroep geven we een heen- en weerschriftje mee. De ouders ontvangen na elke bijeenkomst enkele tips. Die worden met elke ouder apart thuis nog eens besproken tijdens huisbezoeken. Na de tien bijeenkomsten krijgen ze een praktisch 'help-je-zelfboekje'.

De schoolbegeleider van het Stop 4-7-team neemt contact op met de leerkracht. De leerkrachten ontvangen tijdens de groepsbijeenkomsten een bundel met tips voor in de klas. Om de leerkracht te ondersteunen in deze aanpak in de klas toe te passen, bezoekt de schoolbegeleider nog een aantal keer de klas.

Praktisch

De bijeenkomsten vinden plaats in de kleuterschool ‘Trootrakkers’, Gauwerstraat 19, 3721 Vliermaalroot-Kortessem.

De groepsbijeenkomst start in het najaar en februari.

Voor informatie of inschrijving neem je best contact op met het Stop4-7 team:
Gauwerstraat 19
3721 KORTESSEM
telefoon: 0496 50 64 77
Coördinator: Anne-Lieze Goossens
e-mail: stop4-7@ckgmolenberg.be

 
© CKG Molenberg 2013
Geen frames te zien? Klik hier voor de volledige website